کرگدن‌هایی که شاخشان، قاتل جانشان شده

کرگدن‌هایی که شاخشان، قاتل جانشان شده

شبکه‌های تبهکاری که کارشان قاچاق شاخ کرگدن از آفریقاست، این روزها روش تازه‌ای در پیش گرفته‌اند و شاخ‌ها را، همانجا در محل تبدیل به زینت آلات کوچک می‌کنند تا قاچاق آنها آسان‌تر شود. این یافته‌های جدید سازمان ترافیک یا قاچاق است که مقرش در بریتانیاست. برگردان گزارش ویکتوریا گیل را ببینید.