کشمکش توییتری ترامپ با مقامات پورتوریکو

ده روز پس از توفان ویرانگر ماریا در پورتو ریکو، اوضاع در این منطقه هنوز به هم‌ ریخته است. آب و برق بیشتر خانه ها همچنان قطع است و کمبود آب آشامیدنی مواد غذایی و سوخت زندگی را مشکل کرده. بسیاری از دولت آمریکا انتقاد می کنند که در رسیدگی به مناطق توفان زده، خوب عمل نکرده است. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتر به انتقادها پاسخی تند داده‌ است. علی مقبول گزارش می دهد.