مسابقه خودروهای خورشیدی در یک مسیر سه هزار کیلومتری در استرالیا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مسابقه خودروهای خورشیدی در یک مسیر سه هزار کیلومتری در استرالیا

امروز یک چالش جهانی در استرالیا را افتاد. خودروهای خورشیدی در یک مسیر سه هزار کیلومتری از شمال تا جنوب این کشور باهم مسابقه می‌دهند. در این مسابقه که دو سال یک بار برگزار می‌شود تیمی از ایران هم حضور دارد. مجید خیام دار گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط