بعد از یک قرن، خاطره انقلاب سرخ به تدریج از حافظه جمعی روس‌ها محو می‌شود

بعد از یک قرن، خاطره انقلاب سرخ به تدریج از حافظه جمعی روس‌ها محو می‌شود

یکصد سال از انقلاب روسیه میگذرد، واقعه ای که تمام وقایع قرن بیستم به شدت تحت تاثیر آن قرار گرفت. استیو روزنبرگ خبرنگار بی بی سی در سفری به چهار شهر روسیه وقایع سال ۱۹۱۷ - معروف به اکتبر سرخ - را از نگاه روسیه امروز به تصویر کشیده.