درآمد ایران از حریم هوایی‌اش‌ در ۳۰۰ کلمه

حریم هوایی ایران

منبع تصویر، flight radar24

ایران، مانند دیگر کشورها، برای عبور پروازهای خارجی از آسمانش به ازای وزن هواپیما و مسافت عبوری در محدوده آسمان کشور، از خطوط هوایی هزینه دریافت می‌کند.

فرمول محاسبه این هزینه چیست؟

طبق اعلام شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، هزینه برای هر یک تن وزن هواپیما، ۴ هزارم دلار در هر کیلومتر است.

مثلا اگر نرخ برابری دلار حدود ۴ هزار تومان باشد، در ازای هر هزار کیلوگرم وزن هواپیما، شرکت فرودگاه‌ها از ایرلاین‌های خارجی حدود ۱۶ تومان برای هر کیلومتر در حریم هوایی ایران، پیش از ورود به آسمان ایران هزینه می‌گیرد.

درآمد شرکت فرودگاه‌های ایران از پروازهای عبوری از آسمان ایران چقدر است؟

فرض کنید یک ایرباس ای۳۸۰ خط هوایی امارات از مبدا وین در اتریش به دوبی می‌رود.

این هواپیمای پهن‌پیکر، با مسافر و باک پر، در هنگام بلند شدن از باند حدود ۵۹۰ تن وزن دارد.

هواپیما در کریدور پروازی این مسیر از روستای دوستان در شمال غربی ایران تا جزیره سیری در خلیج فارس را در حریم هوایی ایران می‌پیماید، یعنی مسافتی حدود ۱۷۰۰ کیلومتر.

حالا حاصل‌ضرب ۵۹۰، وزن هواپیما به تن، در ۱۷۰۰، مسافت طی شده به کیلومتر، در ۱۶ تومان؛ می‌شود ۱۶میلیون و ۴۸ هزار تومان درآمد ایران معادل حدود ۴ هزار دلار برای حدود یک ساعت پرواز بر فراز ایران.

سهم قطر

پس از تشنج چند ماه پیش در روابط قطر و همسایگان عربش که منجر به تحریم چند جانبه قطر شد، از جمله خطوط هواپیمایی این کشور از استفاده از آسمان عربستان منع شد. این به جایگزینی مسیر ایران برای پروازهای این خط هوایی به مقصد شمال آفریقا و جنوب اروپا و افزایش ترافیک هوایی ایران انجامید.

سهم قطر از پروازهای خارجی بر فراز ایران حدود ۸۰ سورتی پرواز در شبانه‌روز است.

منابع غیررسمی می‌گویند حدود هزار سورتی پرواز خارجی در هر ۲۴ ساعت از آسمان ایران عبور می‌کند.