صد سال پس از انقلاب روسیه؛ یاد لنین زنده‌تر از همیشه یا یادگاری از دنیایی از دست رفته؟

۱۰۰ سال از انقلاب روسیه می‌گذرد. رویدادی که قرن بیستم را شکل داد. در این هفته استیو روزنبرگ خبرنگار بی‌بی‌سی در روسیه سفر می‌کند و از شهرهایی گزارش می‌دهد که در آن اتفاقات تاریخی نقشی داشتند. در گزارش امروز او، به محل دفن ولادییمر لنین رفته تا ببیند روسیه امروزی چه نگاهی به بنیانگذارِ بلشویسم و اتحاد جماهیر شوروی سابق دارد.