پایان مهلت دولت استرالیا برای تعطیلی اردوگاه مانوس

صدها پناهجو از کشورهای مختلف از جمله ایران و افغانستان خودشان را در اردوگاهی در جزیزه مانوس در پاپوآ گینه نو محبوس کرده‌اند و می‌گویند حاضر نیستند از این اردوگاه خارج شوند. دولت استرالیا میخواهد این پناهجویان را از جزیره مانوس به جزیره دیگری منتقل کند. همزمان مدافعان حقوق بشر در سیدنی دست به تظاهرات زده‌اند و از دولت خواسته‌اند که به وضعیت این پناهجویان رسیدگی کند. جزئیات بیشتر در گزارش مجید افشار.