رئیس سابق منطقه کاتالونیا: جدایی طلبان، انتخابات دو ماه آینده را تحریم نمی‌کنند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رئیس سابق منطقه کاتالونیا: جدایی طلبان، انتخابات دو ماه آینده را تحریم نمی‌کنند

کارلوس پوجدمان رئیس برکنار شده دولت منطقه‌ای کاتالونیا که به بلژیک رفته می‌گوید قصد ندارد تقاضای پناهندگی سیاسی کند. آقای پوجدمان گفته به بروکسل رفته تا بتواند صدایش را به اتحادیه اروپا برساند. دولت اسپانیا آقای پوجدمان و چند مقام دیگر دولت کاتالونیا را به شورش متهم کرده. اتهامی که میتواند تا سی سال زندان برای این افراد در پی داشته باشد. کسری ناجی از بارسلون گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط