سفر به قتلگاه آخرین تزار روسیه

صد سال از انقلاب روسیه می گذرد. به همین مناسبت، استیو روزنبرگ خبرنگار بی بی سی در تعقیب ردپای انقلاب، به شهرهای مختلف روسیه رفته. در روزهای گذشته گزارش هایی از مسکو و سنت پیترزبورگ را دیدیم. امروز، او ما را به یکاترینبورگ و کلیسای ارتودوکس این شهر می برد. جایی که آخرین تزار روسیه و خانواده اش کشته شدند.