تاجیکستان و ترکمنستان یکدیگر را 'شریکان استراتژیک' اعلام کردند

ربان قلی بردی محمدف، امامعلی رحمان

منبع تصویر، Tajik Presidential

توضیح تصویر،

تاجیکستان و ترکمنستان روابط خود را به سطح "شریکی استراتژیک" بالا برده و ۱۳ سند همکاری امضا کرده اند

تاجیکستان و ترکمنستان روابط خود را به سطح "شریکی استراتژیک" بالا برده و ۱۳ سند همکاری امضا کرده‌اند.

امضای این اسناد که شامل بیانیه مشترک رهبران دو کشور و توافقات در زمینه های تجاری، فرهنگی،علم و معارف، ترابری، کشاورزی، مالیات، ساختمان و غیره می‌شود، در جریان سفر رسمی قربان‌قلی بردی‌محمدف، رئیس جمهوری ترکمنستان، به دوشنبه که روز پنجشنبه ۱۱ آبان (۲ نوامبر) انجام شد، صورت گرفته است.

بیانیه مشترک رهبران دو کشور حاکی است که هردو رهبر خواستار استقرار هرچه زودتر ثبات در افغانستان شده و این امر را برای اجرای طرحهای بزرگ منطقه ای در زمینه های ترابری، انرژی و ارتباطات مهم خوانده‌اند.

در این بیانیه آمده است: "جانبها تاکید کردند که استقرار هرچه زودتر وضع سیاسی و برقرار سازی اجتماعی و اقتصادی افغانستان برای تامین امنیت و ثباتدر منطقه خیلی مهم می باشد. آنها اهمیت اجرای طرحهای منطقه ای و بین المللی را که به رشد استوار این کشورها کمک می کنند، ذکر نمودند."

از مهمترین طرحهای منطقه ای بین دو کشور که افغانستان هم مستقیما در آن دخیل است، طرح ساختمان راه آهن تاجیکستان-افغانستان- ترکمنستان است که با چالشهای امنیتی در شمال افغانستان روبروست. تا حال فقط ۸۵ کیلومتر از این راه در قلمرو ترکمنستان ساخته و در اواخر سال ۲۰۱۶ افتتاح شده است.

درازی این راه آهن در مجموع ۶۳۵ کیلومتر و هزینه اجرای این طرح بیش از دو میلیارد دلار ارزیابی شده است. بخش تاجیکستانی این راه ۱۶۰ کیلومتر فاصله و حدود ۲۴۰ میلیون دلار هزینه دارد. اجرای این طرح بویژه برای تاجیکستان به منظور دور زدن یا رهایی از وابستگی از راه‌آاهن ازبکستان مهم ارزیابی می شود.

آقایان امامعلی رحمان و قربان قلی بردی محمدف همچنین بر ضرورت گسترش همکاریهای دوجانبه در مبارزه با تهدیدهای فراملی، مانند تروریسم، جرایم سازمان یافته و تولید و قاچاق مواد مخدر تاکید کرده اند.

تاجیکستان و ترکمنستان دو جمهوری سابق شوروی در آسیای میانه با مشترکات تاریخی و فرهنگی دیرینه ای هستند که طی بیش از دو دهه بعد از استقلال از شوروی هم روابط حسنه‌ای داشته‌اند.

تاجیکستان کشوری کوهستانی با ذخایر آبی فراوان و ترکمنستان سرزمینی بیابانی با ذخایر هنگفت گاز است. گروهها و سازمانهای حقوق بشر بین المللی رهبران هردو کشور را "خودکامه" خوانده و از موارد گسترده نقض حقوق بشر، محدودیت آزادیهای مدنی و سرکوب مخالفان و منتقدان همواره انتقاد می کنند.

مقامهای تاجیکستان و ترکمنستان در جریان دیدار آقای بردی محمدف در کنار عقد توافقات تجاری و علمی و فرهنگی دیگر، همچنین شهرهای دوشنبه وعشقآباد، پایتختهای دو کشور را "برادرشهر" (خواهر شهر) اعلام کرده اند.