یک قرن بعد از انقلاب روسیه؛ داستان یک شهر و کشوری که تاریخش مدام دستخوش تغییر است
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یک قرن بعد از انقلاب روسیه؛ داستان یک شهر و کشوری که تاریخش مدام دستخوش تغییر است

صد سال از انقلاب روسیه می گذرد. به همین مناسبت استیون روزنبرگ، خبرنگار بی‌بی‌سی در مسکو، به نقاط مختلف روسیه سفر کرده و گزارش‌های ویژه‌ای تهیه کرده که در طی هفته پخش شد. در آخرین گزارشش، به «خاباروفسک» رفته و درباره چندین سال تلاش بلشویک ها -از جمله عبور از یک جنگ داخلی- که در نهایت، به تسلطشان بر کل روسیه منجر شد، توضیح می‌دهد.

موضوعات مرتبط