رقص در شهر ممنوعه؛ تلاش مردم نیویورک برای لغو قانونی ۹۱ ساله
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رقص در شهر ممنوعه؛ تلاش مردم نیویورک برای لغو قانونی ۹۱ ساله

رقص، شاید زبانی جهانی باشد ولی در خیلی از جاهای نیویورک غیرقانونی است. دلیلش، قانونی به نام قانون کاباره است که به ده‌ها سال پیش برمی‌گردد. با این حال امید برای لغو آن، این روزها بیشتر شده. گزارش ندا توفیق را ببینید.