بخارا، امارتی که قربانی انقلاب اکتبر در روسیه شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بخارا، امارتی که قربانی انقلاب اکتبر در روسیه شد

انقلاب اکتبر روسیه تزاری را متلاشی کرد. اما ظرف مدتی کوتاه امپراتوری با نام «اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی» را جایگزین آن کرد. و در تقسیم‌بندی ناشی از آن، امارت بخارا به جمهوری‌های ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان تبدیل شد. به مناسبت «یکصدمین سالگرد انقلاب روسیه»، داریوش رجبیان در رشته ‌گزارش‌های «بخارا و انقلاب اکتبر» به همین موضوع پرداخته است: