طوفان سیاسی در عربستان؛ پادشاه فرمان برکناری چند مقام کلیدی را داد

برکناری ناگهانی و دستگیری غیر منتظره یازده امیر، چهار وزیر و دهها مقام سابق در حکومتی که چندان به تغییرات سریع عادت ندارد، عربستان را تکان داده. شماری در بازداشتند، شماری در یک هتل پنج ستاره در محله‌ای اعیان نشین تحت نظر و تعدادی هم خانه‌نشین. تا اینجا رسانه‌های نزدیک به هیات حاکمه در عربستان می‌گویند اتهام آنها فساد مالی است و شیخ سعود معجب، دادستان کل عربستان گفته با آنها با عدالت و بدون توجه به مقام و موقعیت اجتماعی‌شان برخورد می‌شود. در میان دستگیرشدگان از شاهزاده ولید بن طلال اسم برده می‌شود، میلیاردر سعودی، متعب بن عبدالله فرمانده برکنار شده گارد ملی و عبدالله بن سلطان فرمانده نیروی دریایی.

حرف و حدیث درباره نقش ولیعهد جوان و بلند پرواز سعودی محمد بن سلمان در این باره هم زیاد است. او جنگ قدرتی کور به راه انداخته یا اصلاحاتی پرهزینه؟

گزارش مسعود آذر را ببینید.