برخورد کمونیست‌ها با میراث خطی کهن تاجیکان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برخورد کمونیست‌ها با میراث خطی کهن تاجیکان

بعد از انقلاب سال ۱۹۱۷ در روسیه و پایه گذاری دولت شوروی، کمونیست‌ها در تاجیکستان دو بار خط را تغییر دادند. آنها سال ۱۹۲۹ خط لاتین و ۱۱ سال بعد خط سیریلیک را جایگزین خط فارسی کردند. این اقدام بخشی از جدال و خصومت شوروی با فرهنگ و ادب و سنت‌های کهن تاجیک‌ها بود. در این راستا، هزارها نسخه کتاب ارزشمند به خط فارسی و آثار دینی از بین برده شدند. در ادامه گزارش‌های ویژه برای "یکصدمین سالگرد انقلاب روسیه" خبرنگارمان سهراب ضیا در شهر دوشنبه، از برخورد کمونیست‌ها با میراث خطی کهن تاجیکان میگوید.

موضوعات مرتبط