برخورد کمونیست‌ها با میراث خطی کهن تاجیکان

برخورد کمونیست‌ها با میراث خطی کهن تاجیکان

بعد از انقلاب سال ۱۹۱۷ در روسیه و پایه گذاری دولت شوروی، کمونیست‌ها در تاجیکستان دو بار خط را تغییر دادند. آنها سال ۱۹۲۹ خط لاتین و ۱۱ سال بعد خط سیریلیک را جایگزین خط فارسی کردند. این اقدام بخشی از جدال و خصومت شوروی با فرهنگ و ادب و سنت‌های کهن تاجیک‌ها بود. در این راستا، هزارها نسخه کتاب ارزشمند به خط فارسی و آثار دینی از بین برده شدند. در ادامه گزارش‌های ویژه برای "یکصدمین سالگرد انقلاب روسیه" خبرنگارمان سهراب ضیا در شهر دوشنبه، از برخورد کمونیست‌ها با میراث خطی کهن تاجیکان میگوید.