یکصدمین سالگرد انقلاب روسیه؛ نگاهی به هنر باله در تاجیکستان

از هنرهای رایج در تاجیکستان که انقلاب اکتبر سال ۱۹۱۷ در روسیه با خود به همراه آورد، هنر باله است. پس از تأسیس جمهوریهای شوروی در قلمرو امارت بخارا، بر مبنای باله روسی و رقصهای سنتی، باله حرفه‌ای در تاجیکستان تولید یافت. هم اکنون حدود هشتاد سال می‌شود که در این کشور تئاتر اپرا و باله فعال است. از این تئاتر ستاره هایی چون ملکه صابروا به صحنه کلان هنر راه یافته و شهرت جهانی به دست آوردند. در گزارشهای ویژه برای "یکصدمین سالگرد انقلاب روسیه" خبرنگارمان سهراب ضیا نگاهی دارد به هنر باله در تاجیکستان.