حرکات ولیعهد عربستان؛ انقلاب، کودتا یا اصلاحات؟

محمد بن سلمان؛ ولیعهد جوان عربستان برای اینکه بتواند به برنامه‌ها و اهداف خود در منطقه و جهان جامع عمل بپوشاند لازم است اول از پس چالش‌های درون کشورش بربیاید. کشوری سرشار از منابع نفتی ولی با نظام پادشاهی مطلقه. سیاوش گزارش می‌دهد.