حرکات ولیعهد عربستان؛ انقلاب، کودتا یا اصلاحات؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حرکات ولیعهد عربستان؛ انقلاب، کودتا یا اصلاحات؟

محمد بن سلمان؛ ولیعهد جوان عربستان برای اینکه بتواند به برنامه‌ها و اهداف خود در منطقه و جهان جامع عمل بپوشاند لازم است اول از پس چالش‌های درون کشورش بربیاید. کشوری سرشار از منابع نفتی ولی با نظام پادشاهی مطلقه. سیاوش گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط