گشت‌زنی نیروی دریایی نیوزیلند در بزرگترین منطقه دریایی حفاظت شده جهان

گشت‌زنی نیروی دریایی نیوزیلند در بزرگترین منطقه دریایی حفاظت شده جهان

نیروی دریایی نیوزیلند، ماموریتش را برای گشت‌زنی در بزرگترین منطقه دریایی حفاظت شده جهان آغاز کرده. منطقه‌ای در قطب جنوب به نام دریای راس که به روی ماهیگیری و دیگر فعالیتهای تجاری بسته شده و فقط دانشمندان و پژوهشگران می‌توانند آنجا تحقیقات علمی انجام دهند. دیوید ایدز گزارش می‌دهد.