سنی‌های هوادار حزب‌الله در لبنان

در ایران، هفته وحدت به پایان رسید. هفته‌ای که مراسم گرامیداشت زادروز پیامبر اسلام را دربرمی‌گیرد و جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب آن را به آنچه وحدت شیعه و سنی خوانده، اختصاص داده. اما هر چه بیشتر از عمر جمهوری اسلامی گذشته شکاف میان شیعه و سنی در منطقه بیشتر شده. گرچه، گروه‌هایی از مردم سنی خاورمیانه به دلایل مختلف هوادار حکومت ایران هستند. مهرداد فرهمند به سراغ یکی از این گروهها در لبنان رفته است.