عربستان، مصر و امارات در سطح پایین در نشست اضطراری استانبول شرکت کردند

عربستان، مصر و امارات در سطح پایین در نشست اضطراری استانبول شرکت کردند

عربستان، مصر و امارات در نشست استانبول در سطح پایین تری شرکت کردند. نشانی از اختلافات عمیقی که در میان کشورهای اسلامی بوجود آمده. گزارشی از مجید افشار.