'زنان سعودی موتورسیکلت و کامیون هم خواهند راند'

'زنان سعودی موتورسیکلت و کامیون هم خواهند راند'

پلیس راهنمایی و رانندگی عربستان سعودی می‌گوید با ایجاد شرایط و دستورالعمل‌های لازم به زنان این کشور اجازه داده خواهد شد تا علاوه بر ماشین، موتورسیکلت و کامیون هم برانند. قانون منع رانندگی زنان سه ماه پیش لغو شد و قرار است آنها از حدود شش ماه دیگر به طور قانونی پشت فرمان بنشینند. زنان در عربستان با محدودیت‌های زیادی روبرو هستند اما به نظر می رسد که شرایط برای آنها بتدریج در حال تغییر است. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.