کشته شدن پنج نفر در تظاهرات اقلیم کردستان عراق
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کشته شدن پنج نفر در تظاهرات اقلیم کردستان عراق

پنج نفر در تظاهرات شهر رانیه اقلیم کردستان عراق کشته شدند. در درگیری بین پلیس و تظاهر کنندگان ده‌ها نفر هم زخمی شده‌اند و عده‌ای دیگر هم دستگیر شده‌اند. از دوشنبه تظاهرات گسترده‌ای علیه حکومت اقلیم کردستان در برخی از شهرهای کردستان عراق شروع شده است. تظاهرکنندگان تعدادی از دفترهای احزاب حاکم و اصلی اقلیم کردستان را سوزاندند. ژیار گل گزارش می‌دهد

موضوعات مرتبط