کشته شدن پنج نفر در تظاهرات اقلیم کردستان عراق

پنج نفر در تظاهرات شهر رانیه اقلیم کردستان عراق کشته شدند. در درگیری بین پلیس و تظاهر کنندگان ده‌ها نفر هم زخمی شده‌اند و عده‌ای دیگر هم دستگیر شده‌اند. از دوشنبه تظاهرات گسترده‌ای علیه حکومت اقلیم کردستان در برخی از شهرهای کردستان عراق شروع شده است. تظاهرکنندگان تعدادی از دفترهای احزاب حاکم و اصلی اقلیم کردستان را سوزاندند. ژیار گل گزارش می‌دهد