مردم در کاتالونیا به پای صندوق‌های رای رفتند

مردم در کاتالونیا به پای صندوق‌های رای رفتند

در کاتالونیا، مردم، امروز به پای صندوق‌های رای رفته‌اند تا نمایندگان پارلمان محلی را انتخاب کنند. دولت کاتالونیا در ماه اکتبر امسال به دستور مادرید از کار برکنار شد، رهبران آن به زندان افتادند و پارلمان منحل شد. ناجیه غلامی گزارش می‌دهد.