بحران مهاجران در یونان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحران مهاجران در یونان

یونان همچنان درگیر بحران مهاجران است. با اینکه بعد از توافق پارسال ترکیه و اتحادیه اروپا تعداد پناهجویانی که به یونان رفته‌اند کاهش پیدا کرده اما از آن‌ زمان بیش از ۵۰ هزار پناهجو به آنجا رفته‌اند. دیمین گراماتیکاس از اردوگاه موریا در جزیره لسبوس گزارش می‌دهد.