راننده فراری پلیس را یک کیلومتر با خود کشید

راننده فراری پلیس را یک کیلومتر با خود کشید

در فلوریدای آمریکا، یک پلیس به یک راننده مظنون شده بود که مواد مخدر استفاده کرده و از او بازجویی می‌کرد که خودرو به راه افتاد و او درحالی‌ که به در آن چسبیده بود حدود یک کیلومتر کشیده شد. اتفاقی که با دوربینی که روی یونیفورم این مامور نصب شده بود، ضبط شد. اندرو پلانت گزارش می‌دهد.