مجله صدای شرق تاجیکستان نود ساله شد

مجله صدای شرق تاجیکستان نود ساله شد

اهالی ادب و فرهنگ تاجیکستان نودمین سال انتشار مجله "صدای شرق" را در شهر دوشنبه جشن گرفتند. نقش صدرالدین عینی، بنیان‌گذار ادبیات معاصر تاجیکستان، در تأسیس و ویرایش این مجله که اولین شماره‌اش در اواخر سال ۱۹۲۷ در سمرقند چاپ شد، اساسی خوانده شد . خبرنگارمان سهراب ضیا در گفتگو با رستم وهاب زاده، سردبیر "صدای شرق" نخست از او پرسیده که این مجله در معرفی و ترغیب ادبیات تاجیکستان چه جایگاهی دارد؟ این گزارش را ببینید.