کدام هنرمندان امسال از ملکه بریتانیا نشان می‌گیرند

کدام هنرمندان امسال از ملکه بریتانیا نشان می‌گیرند

هر سال، در اولین روز سال نو، ملکه بریتانیا به گروهی از شهروندان نشان افتخار اهدا می کند. رینگو استار، «درامر» گروه بیتلز و بری گیب، خواننده گروه بی جیز هم جزو کسانی هستند که امسال برای دریافت نشان شوالیه انتخاب شده اند. گزارش لیزو مزیمبا را ببینید.