مشکل زباله‌ها در جزیره بالی اندونزی

مشکل زباله‌ها در جزیره بالی اندونزی

جزیره بالی در اندونزی، با درخت های نخل و سواحل شنی اش، یکی از محبوبترین مقصدهای گردشگران در جهان است. اما این روزها، در قسمت هایی از این جزیره، آنقدر آشغال جمع شده که دولت وضعیت بحرانی اعلام کرده‌است. مشکلی که از لذت آفتاب گرفتن و موج سواری کم کرده و بعضی از گردشگران را از این سواحل رانده‌است. گزارش راسل تروت را ببینید