حمله موشکی حوثی‌ها به عربستان؛ ریاض دوباره تهران را متهم کرد

حمله موشکی حوثی‌ها به عربستان؛ ریاض دوباره تهران را متهم کرد

عربستان سعودی گفته یکی دیگر از موشک‌هایی را که حوثی‌ها پرتاب کرده‌اند، در آسمان جنوب غرب کشور منهدم کرده. ریاض بار دیگر گفته این نشان می‌دهد ایران از شبه نظامیان حمایت می‌کند. دو طرف اتهام‌های زیادی به یکدیگر وارد می‌کنند. از جمله کشته شدن یک‌ماه پیش علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین که به دست حوثی‌ها کشته شد و تهران به دست داشتن در آن متهم شد. نوال مقافی از صنعا گزارش می‌دهد.