استعفای اعتراضی گزارشگر با سابقه بی‌بی‌سی، کری گریسی

استعفای اعتراضی گزارشگر با سابقه بی‌بی‌سی، کری گریسی

در بریتانیا خبری که در صدر عناوین روزنامه‌ها و سایر رسانه‌ها قرار گرفته، استعفای «کری گریسی»، یکی از گزارشگران با سابقه بی‌بی‌سی، در اعتراض به نابرابری دستمزدهای زنان و مردان در این سازمان است. عدم تساوی در دستمزدهای کارکنان بی‌بی‌سی ، حدود یک سال است که به یکی از جنجالی‌ترین موضوعاتی تبدیل شده که این سازمان با آن دست به گریبان است. شادی الهی گزارش می‌دهد.