غرب موصل هنوز بوی مرگ می‌دهد

غرب موصل هنوز بوی مرگ می‌دهد

بيش از پنج ماه از شکست داعش در موصل مى‌گذرد. جنگى كه نه ماه طول كشيد و سخت‌ترين جنگ از زمان جنگ جهانى دوم لقب گرفت. با ويرانى‌ها و كشته‌هاى بسيار. گرچه بخش شرقى موصل به زندگى بازگشته، اما وضع در بخش غربى شهر و به ويژه موصل قديمى فرق مى‌كند.

خبرنگارمان نفيسه كوهنورد و فيلمبردارش كرِمانج هوشيار، به موصل غربى برگشته‌اند و شاهد اين بوده‌اند كه هنوز زير آوار شهر پر از جسد غيرنظاميان است.