سفر نخست وزیر ازبکستان به تاجیکستان

سفر نخست وزیر ازبکستان به تاجیکستان

نخست وزیر ازبکستان به تاجیکستان سفر کرده تا مقدمات سفر شوکت میرضیایف، رئیس جمهوری ازبکستان را به این کشور فراهم کند. قرار است که آقای میرضیایف نوروز آینده از تاجیکستان دیدن کند. این سفر، نخستین دیدار آقای میرضیایف از تاجیکستان از زمان به قدرت رسیدنش در حدود یک سال و نیم پیش خواهد بود. خبرنگارمان سهراب ضیا از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد.