روایت دو دختر مجروح سوری از ویرانی‌های جنگ تا بهبودی در اردن

روایت دو دختر مجروح سوری از ویرانی‌های جنگ تا بهبودی در اردن

یونیسف، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل می‌گوید در سوریه حمله به بیمارستان‌ها و سایر مراکز بهداشتی تبدیل به امری عادی شده است. یکی از مشکلات اصلی، رسیدگی به کودکانی است که در جنگ آسیب می‌بینند. بی‌بی‌سی داستان دو دختر سوری را که شش سال پیش به شدت مجروح شدند، دنبال کرده است. آنها اکنون در اردن زندگی می‌کنند و در آنجا تحت جراحی‌های متعددی قرار گرفته‌اند. کارولاین هولی، خبرنگار بی‌بی‌سی به اردن رفته تا از نزدیک ببینید چه بر آنها گذشته است.