قطع همکاری مجله ووگ با عکاسان متهم به آزار جنسی

دو نفر از مشهورترین عکاسان مُد از کار برای مجله ووگ و بعضی نشریات مشابه برکنار شده‌اند: ماریو تستینو و بروس وبر. روزنامه نیویورک تایمز گزارشی درباره اتهام‌های بدرفتاری جنسی آنها با مدل‌های جوان منتشر کرده. خود آنها این اتهام‌ها را رد می‌کنند. جزئیات در گزارشی از آدینا کمپبل.