خطر اتمام آب آشامیدنی در کیپ‌تاون تا سه ماه دیگر

خطر اتمام آب آشامیدنی در کیپ‌تاون تا سه ماه دیگر

کیپ‌تاون ممکن است تا حدود سه ماه دیگر اولین شهر بزرگ جهان شود که آب ندارد! مقام‌های آفریقای جنوبی هشدار می‌دهند که بدترین خشکسالی قرن اخیر شاید به قطع آب لوله‌کشی و جیره‌بندی اضطراری منجر شود. هر نفر مجاز خواهد بود فقط ۲۵ لیتر آب در روز استفاده کند. سارا کورکر گزارش می‌دهد.