ادلب در شمال غرب سوریه، تنها استانی است که در دست شورشیان باقی مانده.

ادلب در شمال غرب سوریه، تنها استانی است که در دست شورشیان باقی مانده.

ادلب در شمال غرب سوریه، تنها استانی است که در دست شورشیان باقی مانده. حالا، نبرد در این منطقه شدیدتر شده.

جنگ داخلی سوریه وارد هشتمین سال خود شده و بیشتر قسمت های این کشور، در دست نیروهای بشار اسد است. از جمله شهر حلب.

لیز دوست، خبرنگار بی بی سی، سال گذشته در آخرین روزهای درگیری از آنجا گزارش داده بود. او حالا به حلب برگشته تا ببیند اوضاع چه تغییری کرده.