کوکائین پیدا شده در آناناس‌های تازه

کوکائین پیدا شده در آناناس‌های تازه

مواد مخدر جاسازی شده در آناناس‌ها در یک عملیات مشترک بین نیروهای اسپانیایی و پرتغالی ضبط و کشف شد. این محموله از آمریکای جنوبی قاچاق شده بود