کوکائین پیدا شده در آناناس‌های تازه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کوکائین پیدا شده در آناناس‌های تازه

مواد مخدر جاسازی شده در آناناس‌ها در یک عملیات مشترک بین نیروهای اسپانیایی و پرتغالی ضبط و کشف شد. این محموله از آمریکای جنوبی قاچاق شده بود