ترامپ در کاخ سفید؛ یک سال گذشت

ترامپ در کاخ سفید؛ یک سال گذشت

یک سال پیش در چنین روزی بود که دونالد ترامپ با اداکردن سوگند ریاست‌جمهوری، به کاخ سفید رفت. او نه به شیوه‌ای مرسوم و متعارف کارزار انتخاباتی را انداخت و نه به شیوه‌ای متعارف در این یک سال حرف زد و عمل کرد...

از جمله درباره ایران. هادی نیلی، این یک سال ریاست‌جمهوری ترامپ و سیاست دولت او در باره ایران را مرور کرده است