قوانین مرخصی زایمان در کشورهای مختلف

قوانین مرخصی زایمان در کشورهای مختلف

بارداری نخست وزیر نیوزیلند این روزها توجه بسیاری را جلب کرده. جاسیندا آردرن ۳۷ ساله قرار است ۶ هفته پس از به دنیا آمدن فرزندش در مرخصی باشد و پس از آن همسرش مسئولیت بزرگ کردن فرزندشان را به عهده می‌گیرد و در خانه می‌ماند. پیش از خانم آردرن، بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر پیشین پاکستان تنها زنی بود که در زمان زمامداری صاحب فرزند شده بود. نگین شیرآقایی به همین بهانه نگاهی کرده به قوانین مرخصی زایمان در کشورهای مختلف.