روایت‌های متفاوت از مکالمه تلفنی رهبران آمریکا و ترکیه

روایت‌های متفاوت از مکالمه تلفنی رهبران آمریکا و ترکیه

شش روز پس از آغاز حمله ترکیه به شمال سوریه، حملات هوایی و توپخانه ترکیه به اطراف عفرین ادامه دارد.

کاخ سفید از مکالمه دونالد ت با همتای ترکیه ای اش خبر داده و گفته رئیس جمهوری آمریکا، خواستار پایان سریع عملیات ترکیه شده.