نگاهی به سیاست‌های زیست محیطی دونالد ترامپ

نگاهی به سیاست‌های زیست محیطی دونالد ترامپ

دونالد ترامپ فرمانی صادر کرده که تعرفه واردات باتری های خورشیدی از چین را حدود ۳۰ درصد افزایش می دهد.

آقای ترامپ می گوید هدف از این کار حمایت از صنایع آمریکا در برابر رقابت نابرابر با خارج از این کشور است.

فعالان محیط زیست می گویند این کار هزینه تولید انرژی های پاک را افزایش می دهد و در نتیجه، انرژی های فسیلی، دست بالا را خواهند داشت.

بعضی کارشناسان می گویند، سیاست محیط زیستی دونالد ترامپ، همیشه از همین الگو پیروی کرده.