آموزش رقص به کودکان پناهجوی سوری در لبنان

آموزش رقص به کودکان پناهجوی سوری در لبنان

در طول این سالهایی که میلیونها سوری در اردوگاه‌هایی در کشورهای همسایه پناه گرفته‌اند گروه‌ها و حتی افرادی مختلف تلاشهایی برای سلامت روح و روان آنها کرده‌اند. به ویژه برای حفظ سلامت کودکان. یکی از آنها نیکیتا شهبازی است. مربی رقص و فعال حقوق بشر که از هلند به لبنان رفته و در اردوگاه فلسطینی شتیلا، که مکان اسکان شماری از پناهجوی سوری است، به کودکان رقص می‌آموزد.