مصاحبه با رئیس سازمان سیا

مصاحبه با رئیس سازمان سیا

دو نفر از مقامهای آمریکا دیشب در چند موضوع مختلف از حکومت ایران انتقاد کردند. هم رئیس سازمان سیا و هم سفیر آن کشور در سازمان ملل، ایران را به خاطر آنچه تهدیدات غیرهسته‌ای حکومت ایران نامیدند، به مقابله به مثل تهدید کردند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.