ترامپ به سوی دموکرات‌ها دست‌دوستی دراز کرد

ترامپ به سوی دموکرات‌ها دست‌دوستی دراز کرد

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، دیشب در سخنرانی سالانه‌اش در کنگره گفت که دستور داده تا بازداشتگاه گوانتانامو باز بماند. تصمیمی مغایر سیاست‌های دولت اوباما که قصد داشت این زندان را تعطیل کند، گرچه در نهایت این اتفاق نیفتاد. آقای ترامپ درباره ایران هم گفت ، وقتی مردم ایران علیه دیکتاتوری فاسد خود قیام کردند، او ساکت نماند. اشاره به حمایت او ودولتش از اعتراضات ماه ِ پیش ایران. خشایار جنیدی گزارش می‌دهد.