'خبر پیدا شدن گورهای دست‌جمعی در میانمار'

'خبر پیدا شدن گورهای دست‌جمعی در میانمار'

سازمان ملل متحد از پیدا شدن گورهای دست جمعی در میانمار خبر داده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور میانمار می‌گوید صدها جسد در این گورها دفن شده. یانگ هی‌لی خواستار تحقیق درباره این قبرها شده است. نعیمه نامجو گزارش می‌دهد.