درگیری پناهجویان در بندر کاله

درگیری پناهجویان در بندر کاله

فرانسه گفته تعداد بیشتری پلیس ضدشورش در کاله مستقر می‌کند. بندری که محل زندگی صدها پناهجوست و حالا آنها به جان هم افتاده‌اند. مهاجران اریتره‌ای و افغان با هم درگیر شدند و حدود بیست نفر زخمی شدند، چند نفر از آنها با گلوله. به گفته وزیرکشور فرانسه خشونت‌ها به میزانی رسیده که زندگی در کاله هم برای مردم و هم برای مهاجران غیرقابل تحمل شده است. کسری ناجی گزارش می‌دهد.