خروج مسلمان فرانسوی از مسابقه خوانندگی به خاطر نظرات جنجالی

منال ابتسام

منبع تصویر، INSTAGRAM/MENNEL_OFFICIAL

یک زن جوان فرانسوی مسلمان که اجرایش در یک مسابقه تلویزیونی خوانندگی توجه‌های زیادی جلب کرده بود، به دلیل جنجالی شدن اظهارنظرهای قدیمی‌اش در شبکه‌های اجتماعی از مسابقه خارج شده است.

مانل ابتسام ۲۲ ساله در اظهارنظری درباره ماهیت "تروریستی" حمله نیس در سال ۲۰۱۶ تردید کرده بود.

در حمله نیس، که در روز ملی باستیل رخ داد، راننده کامیونی به میان جمعیت راند و ۸۶ نفر را کشت.

خانم ابتسام می‌گوید برداشتی که از اظهارنظرش در فردای حملات صورت گرفته کلیت موضع او را در نظر نمی‌گیرد و درست نیست.

به گزارش رسانه‌های فرانسوی مانل ابتسام در اظهارنظرهایی که هم اکنون پاک شده نوشته بود: "تبدیل به یک رویه شده، هفته‌ای یک حمله!"

"و همیشه مطمئن باشید که 'تروریست ' با خودش اوراق شناسایی دارد. این واقعیتی است که وقتی شما می‌خواهید یک کار کثیف کنید، یادتان نمی‌رود که کارت شناسایی خودتان را همراه ببرید."

این اظهارنظر هشتگی نیز داشت که ترجمه‌اش می‌شد: "ما را ابله فرض کنید".

در زمان حملات پاریس گزارش شده بود که پاسپورت یکی از مهاجمان کنار او پیدا شده بود و به نظر می‌رسد اظهارنظر مانل ابتسام درباره حمله نیس به همین موضوع اشاره داشته است.

اظهارنظرهای قدیمی مانل ابستام بعد از آن توجه‌ها را جلب کرد که او به یک پدیده اینترنتی تبدیل شد.

او یک قطعه از لئونارد کوهن را در مسابقه خوانندگی "وویس" (آوا / Voice) را خواند که در یوتیوب نزدیک یک میلیون بار دیده شد.

بعد از آنکه توجه‌ها به اظهارنظرهای قدیمی منال ابتسام جلب شد، او عذرخواهی کرد و گفت: "بدیهی است که من تروریسم را محکوم می‌کنم."

او در نهایت روز جمعه اعلام کرد از مسابقه کنار می‌کشد، قصد آزدن کسی را نداشته است.