بریتانیا به موسسه‌های خیریه این کشور هشدار داد

بریتانیا به موسسه‌های خیریه این کشور هشدار داد

دولت بریتانیا به موسسه‌های خیریه این کشور که در خارج کمک رسانی می‌کنند هشدار داده که اگر در مورد مسائل مرتبط با حفاظت کارکنان، همکاری نکنند کمک‌های دولتی به آنها قطع می‌شود. این هشدار پس از آن داده شد که چند نفر از کارکنان موسسه خیریه آکسفام که هفت سال پیش در هائیتی بودند، به سوء استفاده جنسی متهم شدند. موسسه آکسفام این اتهام را شوکه کننده خوانده است. اندی مور خبرنگار بی بی سی گزارش می‌دهد.