پاکسازی ورزشی یا پلاگینگ چیست؟

پاکسازی ورزشی یا پلاگینگ چیست؟

پاکسازی ورزشی یا پلاگینگ، فعالیت جمعی نسبتا جدیدی است، برای کمک به سلامت فرد و محیط زیست. این حرکت از سوئد شروع شد و رفته رفته در جاهای دیگر هم، طرفداران بیشتری پیدا می‌کند. جزئیات در گزارش گرِگ داوسون.