داستان عملیات ناموفق دستگیری رهبر بوکوحرام

داستان عملیات ناموفق دستگیری رهبر بوکوحرام

ارتش نیجریه برای هر سرنخی از ابوبکر شکائو، رهبر بوکو حرام، ۸ هزار دلار جایزه گذاشته است. بی‌بی‌سی مطلع شده پیشتر عملیات ارتش در یک قدمی بازداشتِ شکائو، متوقف شده بوده. استفانی هگرتی خبرنگار بی‌بی‌سی به محل این عملیات رفته تا ببیند داستان عملیات ناموفق دستگیری رهبر بوکو حرام چه بوده است؟